naar top
Toerisme Dendermonde

Willem Loret

Donckstraat 11

Met deze struikelsteen herdenken we Willem Loret, geboren in 1889 in Dendermonde. Na zijn studies aan de Rijksmiddelbare School ging hij aan de slag als handelsvertegenwoordiger en vervolgens als bediende op het Dendermondse Stadhuis. Na het overlijden van zijn echtgenote Philomena Van Driessche, hertrouwde Willem met Catharina Segers. Ze vestigden zich in de Donckstraat 11. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Willem zowel bureelhoofd bij de C.O.O. als dienstdoend schepen. In die hoedanigheid kon hij op het Stadhuis in het bureau van Fritz Van de Voorde beslag leggen op een hele reeks documenten. In de loop van 1941 werd hij lid van het Belgisch Vrijwilligers Legioen (B.V.L.). Ten gevolge van verraad werd hij op 26 september 1942 door de Geheime Feldpolizei (G.F.P.) aangehouden en opgesloten in de Nieuwewandeling Gent. Op 22 maart 1943 werd Willem afgevoerd naar Bochum en daarna naar Strafgefangenenlager Esterwegen en concentratiekamp Bayreuth. Hij kwam uiteindelijk in concentratiekamp Dachau terecht, waar hij op 1 februari 1945 het leven liet ten gevolge van ontbering en mishandelingen.

  • zwart wit foto van Willem Loret
  • struikelsteen van Willem Loret