naar top
Toerisme Dendermonde

Cubes #130

Het lokaal bestuur kocht in 2021 een kunstwerk aan van Luc De Man, Cubes #130 getiteld. Dat kunstwerk past in een reeks van een tiental werken verspreid over België. Het kunstwerk werd  geplaatst aan de Schelde in Appels.
 

De kunstenaar

Menselijke creaties en ongebreidelde ingenieuze overmoed gaan steeds in dialoog of in gevecht met de puurheid en de ontembare kracht van de natuur. Dat is het uitgangspunt van de sculpturen van Luc De Man die hij maakt uit diverse materialen zoals hout, marmer en staal. De oerkrachten, de natuur en de organische vormen worden gereduceerd tot een bol, spiegel of de rij van Fibonacci, terwijl de menselijke activiteit wordt teruggevonden in het ultieme streven naar de perfecte kubus.

Luc De Man exposeerde onder andere al in Gent, Maastricht, New York, Seattle, München, Poznan en Venetië.

Cubes #130

Cubes #130 is een onderdeel van de reeks kubussen waarin Luc De Man op zoek gaat naar de balans tussen de natuur en de mens. Het menselijke karakter en dus het kunstmatige komt tot uiting in de kubusvorm, terwijl de bolvormige elementen verwijzen naar de natuur of de omgeving. Deze reeks kubussen ontstond in Dendermonde toen de kunstenaar op basis van een aantal voorontwerpen gevraagd werd om het monumentale ‘Cubes’ aan de Brusselse Forten te realiseren. Ook al beschouwde De Man dat toen als de bekroning van zijn voorafgaande studie rond balans en onbalans tussen de mens en zijn omgeving; dit monumentale werk bleek slechts de start te zijn van een steeds verder groeiend verhaal rond kubussen en bollen dat ondertussen veelvuldig werd tentoongesteld in het binnen- en buitenland. Inmiddels vind je al een tiental permanente werken verspreid over verschillende locaties in België.

Cubes@DeSchelde

In 2020 kreeg de kunstenaar de gelegenheid om een van zijn kubussen permanent te installeren aan de Scheldedijk in Wetteren. De locatie bleek perfect: de aanwezigheid van de rivier versterkt de beeldspraak en geleidelijk ontstond het idee om met dit project verder te gaan en het de naam te geven ‘Cubes@DeSchelde’.

Appels Veer

Cubes #130 is het tweede werk dat binnen dit project een definitieve plaats krijgt aan de oevers van de Schelde. Op donderdag 3 maart werd het kunstwerk door de technische dienst van de stad en in aanwezigheid van de kunstenaar 100 m stroomopwaarts van Appels Veer geplaatst.

Absoluut een bezoekje waard!