naar top
Toerisme Dendermonde

Cubes

Locatie standbeeld: Brusselse Forten, Nieuw Kwartier.

Het beeld 'Cubes' van Luc De Man symboliseert op sobere wijze de dialoog tussen menselijke activiteit en creativiteit enerzijds en de kracht van de natuur anderzijds. Het uitgangspunt voor het ontwerp van het beeld Cubes is het spanningsveld tussen natuur en cultuur: enerzijds de natuur die zich ongeremd ontplooit en anderzijds wat door de mens wordt gemaakt. Wanneer beide elementen worden samengevoegd, vinden ze een nieuwe balans en vormen ze een nieuw geheel. 

Kunstenaar Luc De Man koos heel bewust voor kubussen. Ze komen in de natuur zeer zelden voor en kunnen dus als merkpunten van menselijke activiteit beschouwd worden.

De kubussen zitten deels in het grondoppervlak verzonken, waardoor het intensieve contact tussen het kunstwerk en de aarde wordt benadrukt. Tevens zijn enkele van de kubussen bekleed met een doorzichtige materie waardoor de natuurlijke omgeving zichtbaar blijft doorheen de sculptuur en er bijgevolg deel van uitmaakt. Natuur en sculptuur versmelten op deze wijze in elkaar tot één nieuw geheel.