naar top
Toerisme Dendermonde

Wapenschild, vlag en logo van Dendermonde

Het wapen van Dendermonde dateert uit de 13e eeuw, toen de heren van Bethune tevens heren van Dendermonde waren. In 1233 verkreeg de dynamische laken- en vestingstad van Robrecht van Bethune haar stadskeure en tevens haar stadskleuren.

Het wapenschild

Op 13 juni 1989 heeft de toenmalige gemeenschapsminister van cultuur het wapen van Dendermonde goedgekeurd. Het wapen wordt als volgt omschreven: "In het zilver een dwarsbalk van keel. Het schild getopt met een stedekroon met drie torens en gehouden door twee leeuwen van hetzelfde."

De verhoudingen van het schild zijn bepaald. De breedte bedraagt 7/8 van de hoogte. De dwarsbalk heeft een breedte van 2/7 van de hoogte en wordt exact in het midden van het schild geplaatst (punt van het schild inbegrepen).

De vlag

De stadsvlag van Dendermonde is wit met een rode dwarsbalk. De dwarsbalk heeft een breedte gelijk aan 1/4 van de hoogte en is in het midden gepositioneerd.

Volgens de regels van de heraldiek is de stadsvlag de visuele weergave van het wapenschild. Aangebracht aan een vlaggemast raken de drie kleurstroken de mast, bij schuin of rechtop plaatsen. Bij volkomen horizontale stand wordt de vlag bevestigd met de witte kleurstrook aan de mast.

Het logo

Sinds 1998 gebruiken het stadsbestuur en de stadsdiensten naast het wapenschild en de vlag een eigentijds logo op brieven, drukwerken en diverse gebruiksvoorwerpen.

Het logo bestaat uit een beeld en een woord. Het beeldmerk bevat centraal een golvende blauwe lijn die een suggestie is van het Ros Beiaard en die de ligging van Dendermonde aan de stroom benadrukt. De cirkelvormige structuur refereert naar de centrumfunctie van Dendermonde; de groene kleur naar de groene omgeving. De vier bolletjes symboliseren de Vier Heemskinderen. De rode kleur verwijst naar de heraldiek. Het woordmerk bestaat uit de woorden 'Dendermonde' en 'ros beiaardstad'.

Teneinde het beeld/woordmerk Dendermonde Ros Beiaardstad te beschermen, werd dit gecombineerd logo gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux. Aldus heeft het stadsbestuur het exclusief gebruiksrecht van dit logo verkregen.

Wie vragen heeft over het gebruik van het stadslogo, neemt contact op met de stedelijke communicatiedienst.