naar top
Toerisme Dendermonde

Algemene voorwaarden groepsuitstap

Gids

Voor dagtrips komen groepen in aanmerking die uit minimum 20 personen bestaan (kleinere groepen zijn mogelijk mits een lichte prijsaanpassing). Tot 25 personen heb je slechts 1 gids nodig. Vanaf 26 personen wordt automatisch een tweede gids ingeschakeld. Indien je met minder dan 25 personen bent en toch een tweede gids wenst, volgt er een prijsaanpassing.

Tarieven rondleidingen

Indien je geen volledige of halve dag de tijd hebt, zijn ook rondleidingen van 1 of meerdere uren mogelijk. Een strikt maximum van 25 personen per gids wordt gehanteerd.

  • € 70 voor max. 2 uur
  • € 40 per bijkomend uur

Programma

Aanvangsuren en programma’s kunnen aangepast worden aan de wensen van de groep. Ook halvedaguitstappen kunnen samengesteld worden. De afspraken met de verbruikszalen worden gemaakt door Toerisme Dendermonde. De dagtrips beginnen en eindigen steeds in Dendermondecentrum.

Vervoer

Het vervoer dient door de groep zelf te worden georganiseerd.

Prijzen

Alle prijzen bevatten bediening en btw (indien van toepassing) en zijn geldig tot eind 2024. Toerisme Dendermonde behoudt zich evenwel het recht voor de in de brochure vermelde prijzen te wijzigen ingevolge tariefwijzigingen wegens prestaties te leveren door derden. Betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren in euro, door storting op rekening van de stad Dendermonde.

Annulatie

Rondleidingen en dagtrips kunnen kosteloos geannuleerd worden tot tien werkdagen vooraf. Nadien worden er administratiekosten aangerekend ten bedrage van 50 euro.

Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren. 

Afrekening aantal personen

Vijf werkdagen voor de uitstap wordt het juiste aantal personen telefonisch meegedeeld. De
eindafrekening geschiedt op basis van dit aantal. Nadien is geen annulatie of terugbetaling meer mogelijk.

Indien het deelnemend aantal personen meer dan 25% afwijkt van het afgesproken aantal, wordt een eenmalige kost van € 50 aangerekend.

Wijzigingen en aansprakelijkheid

Toerisme Dendermonde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijhorende accommodatie indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Toerisme Dendermonde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en is niet aansprakelijk in verband met prestaties van derden vervat in de arrangementen.

Periode

Rondleidingen

Heel het jaar door behalve op maandag, feestdagen en de eerste zaterdag van oktober.

Dagtrips

Heel het jaar door behalve op maandag, dinsdag, feestdagen en de tijdens volgende periodes:

  • van 1 t.e.m. 7 januari
  • van 19 augustus t.e.m. 1 september 
  • de eerste zaterdag van oktober
  • van 23 t.e.m. 31 december

Bedrijfsbezoeken en prestaties te leveren door derden kunnen enkel vastgelegd worden na telefonische afspraak.

Reservatie

De reservatie van een rondleiding of arrangement dient minimum 4 weken vooraf het geplande bezoek te gebeuren. Dit kan digitaal of schriftelijk aan:

Toerisme Dendermonde
Stadhuis - Grote Markt
9200 Dendermonde
groepsuitstappen@dendermonde.be

Contact

Groepsuitstappen Toerisme Dendermonde

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt 9200 Dendermonde
Tel.
052 21 39 56
E-mail
Vandaag open van 9.30 tot 17.30 u.
Morgen open van 9.30 tot 17.30 u.