naar top
Toerisme Dendermonde

Algemene voorwaarden groepsuitstap

Gids

Voor dagtrips komen groepen in aanmerking die uit minimum 20 personen bestaan (kleinere groepen zijn mogelijk mits een lichte prijsaanpassing). Tot 25 personen heb je slechts 1 gids nodig. Vanaf 26 personen wordt automatisch een tweede gids ingeschakeld. Indien je met minder dan 25 personen bent en toch een tweede gids wenst, volgt er een prijsaanpassing.

Tarieven rondleidingen

Indien je geen volledige of halve dag de tijd hebt, zijn ook rondleidingen van 1 of meerdere uren mogelijk. Een strikt maximum van 25 personen per gids wordt gehanteerd.

  • € 70 voor max. 2 uur
  • € 40 per bijkomend uur

Programma

Aanvangsuren en programma’s kunnen aangepast worden aan de wensen van de groep. Ook halvedaguitstappen kunnen samengesteld worden. De afspraken met de verbruikszalen worden gemaakt door Toerisme Dendermonde. De dagtrips beginnen en eindigen steeds in Dendermondecentrum.

Vervoer

Het vervoer dient door de groep zelf te worden georganiseerd.

Prijzen

Alle prijzen bevatten bediening en btw (indien van toepassing) en zijn geldig tot eind 2023. Toerisme Dendermonde behoudt zich evenwel het recht voor de in de brochure vermelde prijzen te wijzigen ingevolge tariefwijzigingen wegens prestaties te leveren door derden. Betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren in euro, door storting op rekening van de stad Dendermonde.

Annulatie

Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Dagarrangementen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 15 werkdagen vooraf. Rondleidingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10 werkdagen vooraf. Nadien worden administratiekosten aangerekend ten bedrage van € 50 (voor een daguitstap) en € 30 (voor een rondleiding). Ook indien er vanaf 10 werkdagen voor de uitstap nog wijzigingen uitgevoerd worden aan het programma, worden er € 20 administratiekosten aangerekend voor een daguitstap en € 10 voor een rondleiding.

Afrekening aantal personen

Drie werkdagen voor de trip wordt het juiste aantal personen telefonisch medegedeeld. De
eindafrekening geschiedt op basis van dit aantal. Nadien is geen annulatie of terugbetaling meer mogelijk.

Wijzigingen en aansprakelijkheid

Toerisme Dendermonde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijhorende accommodatie indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Toerisme Dendermonde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en is niet aansprakelijk in verband met prestaties van derden vervat in de arrangementen.

Periode

Heel het jaar door behalve op maandagen en feestdagen en tijdens volgende periodes:

  • van 1 t.e.m. 15 januari
  • van 15 t.e.m. 31 augustus
  • de eerste zaterdag van oktober
  • van 15 t.e.m. 31 december

Bedrijfsbezoeken en prestaties te leveren door derden kunnen enkel vastgelegd worden na telefonische afspraak.

Reservatie

De reservatie van een rondleiding of arrangement dient minimum 4 weken vooraf schriftelijk te gebeuren aan:

Toerisme Dendermonde
Stadhuis - Grote Markt
9200 Dendermonde
toerisme@dendermonde.be

Contact

Toerisme Dendermonde

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 39 56
E-mail
Vandaag open van 9.30 tot 16.30 u.
Morgen open van 9.30 tot 16.30 u.