naar top
Toerisme Dendermonde

Aloïs De Meirsman alias Dom Anselmus

Vlasmarkt 23

Met deze struikelsteen herdenken we Aloïs De Meirsman, geboren in Lokeren in 1910. Hij deed op 15 september 1930, onder de kloosternaam Dom Anselmus, zijn intrede in de abdij van de Benedictijnen in Dendermonde. Hij legde in 1934 zijn plechtige geloften af en werd op 25 juli 1936 tot priester gewijd. Van zijn grote droom om missionaris te worden in Zuid-Afrika kwam voorlopig niets terecht. In 1939 werd hij aangesteld tot onderpastoor van de decanale O.-L.-Vrouwekerk in Dendermonde. Naast zijn werk op de parochie, gaf hij les in diverse kloosters en instituten en schreef hij boeken, brochures en bijdragen voor tijdschriften. Hij was een vriendelijk man, die altijd en overal paraat stond om te helpen. Dom Anselmus richtte op 1 juni 1941 een lokale cel op van het Belgisch Vrijwilligers Legioen (B.V.L.). Samen met de andere leden van de cel verzamelde hij inlichtingen die hij doorspeelde aan de geallieerden. Op 28 september 1942 werd hij door de Geheime Feldpolizei (G.F.P.) in de abdij aangehouden en overgebracht naar de Nieuwewandeling Gent. Samen met René Verleyen en Antoine Hannoset werd hij op 30 oktober 1942 ter dood veroordeeld en op 10 november van dat jaar gefusilleerd in de bossen van Loppem. Hun stoffelijke resten werden op 14 april 1945, in aanwezigheid van Mgr. Coppieters en tal van hoogwaardigheidsbekleders, plechtig bijgezet op het Dendermondse krijgskerkhof.

  • zwart wit foto van Aloïs De Meirsman
  • Struikelsteen van Dom Anselmus